> AZ Zeno  >  organisatie

Voorzitter

voorzitter Raad van Bestuur

Directie

algemeen directeur

financieel – administratief directeur

directeur zorg

facilitair directeur

medisch directeur

Directiesecretariaat

directiesecretaresse

secretariaat zorg

Communicatie

communicatieverantwoordelijke

Administratief departement

diensthoofd aankoop

diensthoofd boekhouding

diensthoofd tarificatie - kostenbureel - onthaal

Facilitair departement

diensthoofd technische dienst / Infrastructuur

diensthoofd facilitaire diensten

BioTechniek / preventieadviseur

Catering manager

diensthoofd IT

Andere kaderfuncties

directie-adviseur / beleidsinformatie

hoofdapotheker

diensthoofd personeelsdienst

diensthoofd juridische dienst

vormingsverantwoordelijke/ vriendelijkheidsambassadeur

verpleegkundig ziekenhuishygiënist

coördinator vrijwilligerswerk

informatieveiligheidsconsulent / DPO

stafmedewerker zorgdepartement/ kwaliteitscoördinator

Departement zorg

zorgmanager

       Wout Vandenheede

hoofdverpleegkundige dagcentrum chirurgie (campus K)

       Marc Ketelers

hoofdverpleegkundige operatiekwartier (campus K + B)

       Mathieu Hinoul

hoofdverpleegkundige urgentiedienst (campus K en BL)

zorgmanager

       Heidi Claeys

hoofdverpleegkundige Abdominaal Centrum (campus K)

       Jessica Parmentier

hoofdverpleegkundige orthopedisch Centrum (campus K)

       Hilde Uittenhove

hoofdverpleegkundige Dagcentrum Interne (campus K)

       Dominique Vermeersch

hoofdverpleegkundige dagcentrum (campus B)

zorgmanager

hoofdverpleegkundige Geriatrisch Centrum en Dagcentrum geriatrie (campus K)

       Marika De Roye

hoofdverpleegkundige Geriatrisch Centrum en Dagcentrum geriatrie (campus B)

       Stéphanie De Clercq

hoofdverpleegkundige Moeder-Kind Centrum (campus K)

hoofdverpleegkundige Thorax-Neurocentrum (campus K)

       Chris Mahieu

hoofdverpleegkundige intensieve zorg (campus K)

zorgmanager

       Leen Devlieger

hoofdverpleegkundige Revalidatiecentrum (campus B)

       Ine Lauwers

hoofdverpleegkundige PAAZ (psychiatrie campus K)

Dienst Zingeving

ziekenhuispastor

Ombudsdienst

ombudsmedewerker