background header
> bezoeker  >  diensten  >  detail

ZE Pediatrie


 

Welkom op de kinderafdeling van Knokke. Jaarlijks verblijven gemiddeld 1500 kinderen tussen 0 en 15 jaar op onze pediatrie.

team
  • mevr. Vicky Pauwaert, hoofdverpleegkundige, T +32 050 63 32 49 
  • dr. Sabine Kuypers, pediater
  • dr. Liesbeth Vanderlinden, pediater
  • dr. Karen Vanderbruggen, pediater
  • dr. Kruth, kinderpsychiater
  • mevr. Joke Deslypere, kinder- en jongerenpsychologe
  • verpleegkundigen  
Kinderen zijn een specifieke doelgroep die een totaal verschillende aanpak vragen in vergelijking met volwassenen.
 
het kind centraal
met die kerngedachte werken we dagelijks, samen met het gehele team, aan een kwalitatieve zorg voor de kinderen. Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de warmmenselijke benadering en kindgerichtheid.
 
ouder-kind formule
Ouders zijn uiteraard de hele dag welkom op de afdeling. Wij proberen hen steeds te informeren en te betrekken bij de verschillende onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen ze participeren aan de dagelijkse zorg van hun kind. Een ziekenhuisopname van uw kind geeft u min of meer het gevoel wat afstand te moeten nemen. U als ouder weet echter het best de gevoelswereld en de zorg van uw kind te behartigen.
Daarom stellen we u graag de ouder-kind formule voor waarbij u steeds de mogelijkheid hebt om te overnachten bij uw kind. Zo bent u ook bij alles wat rondom uw kind gebeurt. 

Piep De Muis
Piep, onze ziekenhuismuis begeleidt de kinderen op een speelse manier tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Van opname tot ontslag gaat Piep met hen mee.

Spelbegeleidster
Onze spelbegeleidster ondersteunt de verpleegkundigen om het verblijf van uw kind zo aangenaam mogelijk te maken. Zij probeert een veilige en vertrouwde omgeving te creëren d.m.v. speelgoed, knutselen, voorlezen, … De speelkamer is dan ook een leuke plek op de afdeling om, al dan niet samen met de ouders, ontspannen en gericht bezig te zijn.
 
Louise gaat naar het ziekenhuis 
Bij een ingreep wordt uw kind  voorbereid aan de hand van het fotoverhaal ‘Louise gaat naar het ziekenhuis’. Het is interessant om dit verhaal ook thuis al eens door te nemen. Je kan het openen via deze link
 
psychologische ondersteuning
Op uw verzoek of op aanraden van de behandelende arts kan hulp ingeroepen worden van de psychologe. Haar werkzaamheden zijn gericht op onderzoek, begeleiding en behandeling.
Na het verblijf op de afdeling wordt aan de ouders gevraagd een enquête in te vullen. Zo komen zowel positieve elementen als tekorten aan het licht en kunnen we werken aan een blijvende, gunstige evolutie van de dienst. Onze pediatrie is pas tevreden als het kind, en de ouders, met een glimlach en een positief gevoel de afdeling verlaten
 
Rechten van het kind 

Bij onze visie op kinderverpleging staat het welzijn van het kind en zijn directe omgeving voorop, rekening houdend met de richtlijnen geformuleerd in het ‘Handvest Kind en Ziekenhuis’.  Dit handvest, opgesteld in 1988 in samenspraak met twaalf Europese patiëntenverenigingen en de Wereldgezondheidsorganisatie, legt de rechten van kinderen vast voor, tijdens en na een ziekenhuisopname. U kan het handvest raadplegen via deze link