background header
> bezoeker  >  diensten  >  detail

Dagziekenhuis

dagkliniekteamkn.jpg
dagkliniekteamkn.jpg
gezondheidszorgoostkust0001.jpg

 • zorgeenheid Z1, Knokke-Heist
  mevr. Hilde Uittenhove, hoofdverpleegkundige, T +32 (0)50 63 34 49
 • zorgeenheid Z3, Blankenberge
  mevr. Fabienne Sys, hoofdverpleegkundige, T +32 (0)50 43 41 30

de dienst
Dankzij de nieuwe anesthesiemethodes en de moderne medische en chirurgische technieken is het vandaag de dag mogelijk om bepaalde ingrepen in het dagziekenhuis te verrichten zodat u niet hoeft te overnachten in ons ziekenhuis. Deze vorm van zorgverlening biedt voor de patiënt het voordeel dat de breuk met het familiaal en /of professioneel milieu wordt vermeden. Een korte afwezigheid is immers gemakkelijker op te vangen (voor het werk, de kinderen …)
 
De mogelijkheden voor een eigen keuze, inbreng en verantwoordelijkheid worden bevorderd en het herstel kan thuis in de eigen omgeving gebeuren, onder toezicht van de vertrouwde huisarts. Bovendien is de kans op een ziekenhuisinfectie kleiner gezien de korte verblijfsduur.
 
gemengde dagziekenhuizen
Beide dagziekenhuizen zijn “gemengde dagziekenhuizen” dit betekent dat er naast chirurgische ingrepen ook tal van onderzoeken uitgevoerd  worden (endoscopische onderzoeken, toedienen van bloedderivaten, pijnbehandeligen,…) en dat er ook patiënten langskomen om chemotherapie te krijgen.
 
openingsuren
In het dagziekenhuis is het de bedoeling dat u ’ s morgens binnenkomt en ’ s avonds onze dienst kunt verlaten. Het dagziekenhuis in Knokke is elke werkdag open van 07.00u. tot 19.00u. Het dagziekenhuis van Blankenberge is elke werkdag open van 07.00u. – 18.30u.
 
planning van uw dagziekenhuisopname
 • Wanneer uw behandelende arts u een opname in het dagziekenhuis aanbeveelt, zal hij samen met u een behandelingsdatum voorstellen. Het is belangrijk dat u vervolgens met de bruine omslag naar de opnamedienst van het ziekenhuis gaat om u in te schrijven.     
 • Bij de opnamedienst geeft u de bruine omslag af en u krijgt een witte omslag in de plaats, u ontvangt tevens een medische vragenlijst en adresformulier, deze documenten dient u thuis in te vullen en mee te brengen bij de dag van opname. (openingsuren opnamedienst)  

voorbereiding op de ingreep of het onderzoek
 • Tijdens de raadpleging werd beslist tot een dagopname in het dagziekenhuis
 • U gaat bij de huisarts langs die de preoperatieve onderzoeken (bloedafname ,EKG ..) zal verrichten
 • U brengt de resultaten van deze onderzoeken mee bij uw opname
 • U vult de vragenlijsten thuis volledig in en brengt die mee naar het ziekenhuis
 • De dag voor de ingreep mag u vanaf middernacht niet meer eten, drinken of roken.
 • Neem vooraf een bad of een douche, gebruik geen make-up of nagellak
 • Draagt u lenzen, dan moet u die uitnemen voor de ingreep
 • Indien u een operatie aan de arm of het been ondergaat, is het belangrijk dat u kledij met brede mouwen en /of broekspijpen meebreng

meebrengen
 • administratief:             
  identiteitskaart (of vervangingsattest) en ziekenboekje
  of geldige verblijfsvergunning
  naam, adres en telefoonnummer van uw contactpersoon
  naam en adres van uw huisarts
 • bij een arbeidsongeval:
  naam,adres en telefoonnummer van uw werkgever
  naam, adres en polisnummer van de verzekeringsmaatschappij
  schadegevalnummer bij de verzekeringsmaatschappij
 • medisch: 
  verwijsbrief van de arts 
  geneesmiddelen die u thuis inneemt
  medische rapporten , röntgenfoto’s , uitslagen van het bloedonderzoek  
  bloedgroepkaart, allergiekaart   
 • en verder :
  beperkt toiletgerief
  lectuur, leesbril ,handwerk…
 U brengt best geen grote geldbedragen of waardevolle voorwerpen (juwelen, gsm,…) mee naar het ziekenhuis.
 
Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies of diefstal!
 
de dag van opname :
BELANGRIJK: Bij een onderzoek of ingreep onder verdoving met nawerkingen, mag u bij uw ontslag uw voertuig niet besturen !!
 • Op de dag van de behandeling komt u op het afgesproken uur naar de opname van het ziekenhuis, of u al dan niet nuchter voor de ingreep hoeft te zijn wordt op voorhand meegedeeld.
 • Het dagziekenhuis biedt u de mogelijkheid van een één-, twee- of meerpersoonskamer. Bij de opname zal men u hierover inlichten.
 • U wordt ingeschreven in een volgorde bepaald door het operatieprogramma.
 • Na het inschrijven wordt u naar het dagziekenhuis begeleidt waar een verpleegkundige u opwacht. U wordt naar de kamer gebracht en u krijgt er de nodige uitleg over het verloop van de dag.
 • Tijdens uw verblijf is bezoek ongelimiteerd toegestaan, u overlegt dit met uw familie

ontslag
 • De behandelede geneesheer en de anesthesist beslissen wanneer u naar huis kan, soms kan uw arts beslissen tot overnachting of verder verblijf
 • Vooraleer u het ziekenhuis verlaat, kan u beroep doen op de verpleegkundige die u helpt bij volgende aangelegenheden :brief huisarts, volgende afspraak,geneeskundige voorschriften, attest werk,...
 • U mag het ziekenhuis enkel onder begeleiding verlaten en u mag zeker zelf geen voertuig besturen .
 •  De eerste 12 uren dient een verantwoordelijk persoon u gezelschap te houden omwille van eventuele nevenwerkingen
 • Bij het verlaten van het dagziekenhuis, hoeft u niets ter plaatse te betalen .Het derdebetalingsregeling wordt toegepast en de factuur wordt u thuis toegestuurd .

eenmaal thuis …

Ten gevolge van de anesthesie en/ of de ingreep kunnen er zich lichte ongemakken voordoen, die meestal spontaan verdwijnen. Hierover wordt u door ons ingelicht en op de hoogte gebracht .

 • Bij onverwachte problemen wordt u verzocht contact op te nemen met de huisarts of de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis.
 • De dag na de ingreep zullen wij u in de loop van de dag opbellen en u vragen of het verblijf en het ontslag goed is verlopen. U kunt rekenen op ons advies en in geval van blijvende ongemakken kunnen we aanraden om de specialist of huisarts te contacteren.
 
Het volledige team van de twee dagziekenhuizen wenst u een aangenaam verblijf en een spoedig herstel toe.