background header
> bezoeker  >  diensten  >  detail

ZE Psychiatrie


Welkom op de PAAZ-dienst van AZ Zeno, gevestigd op onze campus in Knokke-Heist. We vertellen u graag iets meer over ons team en onze dienst.

team

Ons team is multidisciplinair en bestaat uit psychiaters, psychologen, sociaal verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten en verpleegkundigen

 • mevr. Ine Lauwers, hoofdverpleegkundige psychiatrie, T +32 50 63 32 99
 • dr. Wim Brabant, psychiater, T +32 50 63 30 36
 • dr. Carl Pinson, psychiater – psychotherapeut, T +32 50 63 30 39
 • dr. Jonas Claeys, psychiater, T +32 50 63 37 61
 • mevr. Isabelle Vermeire, klinisch psychologe, T +32 50 63 39 42
 • mevr. Saar Fagoo, klinisch psychologe, T +32 50 6339 43

de dienst

Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met een moeilijke en onzekere periode. Zo’n crisis kan je leven overhoop halen, zowel op lichamelijk als op psychologisch vlak. Soms gaat dit persoonlijk dilemma je leven zodanig overheersen dat een opname noodzakelijk wordt.
Nieuwe inzichten dragen bij tot een nieuw leven met meer voldoening en tevredenheid. Samen met jou gaan we op zoek naar een manier om jezelf weer beter te begrijpen. Je leert om op een meer weloverwogen manier in het leven te staan en/of je eigen psychologisch lijden beter te hanteren.

Binnen de PAAZ-dienst bieden we verschillende begeleidingsvormen aan maar het allerbelangrijkste is jouw actieve inzet om zoveel mogelijk uit je opname te halen. Dus: praat over je problemen, gevoelens en verlangens en denk, samen met ons, na over stappen in de goede richting, over kleine, concrete en realistische doelstellingen.

Naast individuele gesprekken is er ook ruimte voor groepstherapie met de alcoholgroep, relaxatie, klimopgroep, groeigroep, muziekgroep, gymnastiek, creatieve therapie,…

doelgroep

We bieden open residentiële opvang aan volwassenen

 • in crisisinterventie
 • met neurotische problematiek: o.a. depressie, angsten, stemmingsziekten, verslavingsprobleem, overspanning, burn-out, ...
 • met psychotische problematiek
  Problematiek of hulpvraag van uitsluitend of hoofdzakelijk criminele, juridische of sociale aard (bv. dakloosheid) worden op de dienst uitgesloten

Afhankelijk van de problematiek wordt vanuit een van de volgende kaders gewerkt:

 • psycho-analyse
 • gedragstherapie
 • systeemtherapie
 • bio-medisch

opnameprocedure

 • Bij acute crisis of dringende hulpvraag (eventueel 's nachts) gebeurt de opname via de spoedgevallendienst.
 • Bij niet-acute crisis gebeurt de opname via consultatie van de psychiater (aanhoren van de hulpvraag, peiling naar de problematiek, doelstelling van de opname bespreken). Het is noodzakelijk om op voorhand een afspraak te maken met de psychiater.

begeleiding

Verschillende doelstellingen worden nagestreefd, afhankelijk van de situatie en de hulpvragen.

aanbod

Samen met u bekijken we hoe we het best uw probleem kunnen aanpakken. We bieden:

 • psychologische begeleiding
 • sociaal-juridische begeleiding
 • verpleegkundige begeleiding: u wordt persoonlijk begeleid door 2 vaste verpleegkundigen. Bovendien kunt u 24 uur op 24 op de verpleegkundige beroep doen.
 • ergotherapeutische begeleiding

We bekijken samen met u hoe u anders met uw leven kunt omgaan.

groepstherapie

 • Alcoholgroepen (Alcoholgroep, alcoholwerkgroep en psycho-educatie alcohol)
 • Assertiviteit
 • Creatieve therapie
 • Depressiegroep
 • Relaxatie
 • Fitness
 • Groeigroep
 • Klimopgroep
 • Kooktherapie
 • Muziekgroep
 • Psycho-educatie middelen

bezoek

zie bezoekuren

links

Spiller (www.spiller.be)
Spiller is een databank waarmee het (aan de hand van het Nieuw Begrippenkader GGZ) gemoduleerde zorgaanbod van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg kan ingevoerd, doorzocht en geanalyseerd worden.